top of page

Våra tjänster

Musikstudios & inspelningsrum

Sedan starten år 1993 har vi utfört avancerade rumsakustiska lösningar åt marknadens mest krävande aktörer - musikproducenter, radio-, spel- och televisionsbolag.

I varje specifikt projekt erbjuder vi vår kompetens och erfarenhet för att ta fram de bästa tänkbara lösningarna sett till konstruktion, estetik och kostnadseffektivitet.

Vi hjälper våra kunder från idéstadiet till leverans av nyckelfärdig studio. 

Musikstudios & inspelningsrum

Studiodesign

I över 25 år har vi samarbetat med landets främsta akustiker.

Tillsammans med dem designar och projekterar vi alla typer av ljudstudior, avseende byggnads- och rumsakustik.

Utifrån kundens behov och ambitionsnivå utför vi allt från enkla rumslayouter till kompletta bygghandlingar samt avancerade akustiska beräkningar och datorsimuleringar.

Studiodesign

Tysta rum, kontor & konferens

Vi utför ljudisolerande åtgärder i olika typer av lokaler för att uppfylla ställda ljudkrav. Det kan bland annat vara oljud mellan lokaler, från installationer, från trafik eller oljud på grund av bristfälliga konstruktioner.

 

Gäller både nyproduktion samt förstärkning av befintliga konstruktioner.

Tyst rum, kontor, konferens
Akustiktak & biorum

Akustiktak

Vi utför montage av ljudabsorberande akustiktak, undertak och väggabsorbenter i exempelvis skolor, industrilokaler, kontor och konferensrum.

 

Att förbättra rumsakustiken med hjälp av akustiktak är ett effektivt sätt att skapa trivsamma miljöer som är anpassade efter din verksamhet, samtidigt som det ökar ditt och dina kollegors välmående.

Biorum & hemmabiografer

Ljudisolering och akustikbehandling av biorum och hemmabiografer. Från grova konstruktioner till avancerade akustiska lösningar med integrerad teknisk utrustning i snygg design.

Ljudinstallation

Ljudinstallation, multikablageinstallation och kanalisation

Vår samarbetspartner Amega Studios producerar högkvalitativa högtalare för en rad olika ändamål, varav studiomonitorer är en. Utöver installation av egna monitorer är vi behjälpliga med allt från kanalisation, multikablage till kompletta ljud- och bildinstallationer. Tack vare egen produktion erbjuder vi helt custombyggda högtalare.

Ljudmätning

Bullerproblem & Ljudmätning

Ljudmiljön i bostäder och lokaler har blivit allt mer uppmärksammad på senare tid. Miljöfaktorer och kraven från myndigheterna skärps i takt med att forskningen visar ett starkt samband mellan buller och människors hälsa.

 

Vi utför konsultation, utredningar och ljudmätningar för bland annat ljudreduktion, stegljudsnivå och buller från installationer för att skapa en god ljudmiljö.

bottom of page